Netykieta

Jako youthreporter opowiadasz innym o swoich doświadczeniach zebranych w innych krajach lub międzynarodowych grupach. W celu zapewnienia bezkonfliktowej interakcji wszystkich użytkowników strony youthreporter.eu opracowano zestaw reguł zachowania, tzw. netykietę. Dostarcza ona reporterkom i reporterom jasnych wytycznych dotyczących ich artykułów oraz pomaga uniknąć konfliktów i nieporozumień. Zasady fair play, uczynność i szczerość to podstawowe reguły koegzystencji nie tylko w Europie, lecz także wśród youthreporterek i youthreporterów oraz w ich relacjach z rozmówcami i redakcją odpowiedzialną za stronę.

Artykuły nie mogą zawierać:

 • ksenofobicznych,
 • faszystowskich,
 • pornograficznych,
 • seksistowskich,
 • nieodpowiednich dla osób małoletnich,
 • promujących przemoc,
 • oszczerczych,
 • obraźliwych,
 • świadomie błędnych
 • ani w żaden inny sposób dyskryminujących
 • lub niezgodnych z prawem treści.

Jeśli korzystasz z obcych źródeł, takich jak strony internetowe, lub zamieszczasz cytaty z publikacji medialnych, należy podać ich adresy i autorów. Zdjęcia lub grafiki muszą być Twojego autorstwa albo musisz pozyskać zgodę autora na ich publikację. Konieczne jest także uzyskanie pozwolenia przedstawionych na zdjęciach osób, o ile są one rozpoznawalne. Zwróć także uwagę na to, aby NIE publikować zdjęć dzieci, jeśli można je na tych zdjęciach rozpoznać. Należy także przestrzegać przepisów ochrony danych: w internecie nie publikuje się nazwisk ani adresów.

Prawo do użytkowania artykułów zamieszczonych na stronie youthreporter.eu należy do programu JUGEND für Europa. Dodatkowe wykorzystanie opublikowanych treści wymaga wyraźnej zgody odpowiednich przedstawicieli programu JUGEND für Europa.

Redakcja czyta wszystkie artykuły i sprawdza, czy przyczyniają się one do promowania idei europejskiej. Zastrzega sobie przy tym prawo do zmian i skróceń artykułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość faktów opisanych w artykułach. Redakcja strony youthreporter.eu nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania treści, ochrony danych, praw autorskich, odnośników i linków oraz odpowiedzialności znajdują się w impressum.