Nettiquette

Als youthreporter schrijf jij voor anderen over jouw ervaringen in het buitenland of in internationale groepen. Wij willen graag dat alle deelnemers op youthreporter.eu goed met elkaar omgaan en hebben daarom omgangsregels opgesteld, een zogenaamde nettiquette. Dit zijn duidelijke richtlijnen voor bijdragen van reporters, zodat conflicten en misverstanden kunnen worden voorkomen. Fairness, hulpvaardigheid en eerlijkheid zijn basisvoorwaarde voor het samenleven in Europa, maar ook tussen youthreporters en geïnterviewde en de verantwoordelijke redactie.

De bijdragen dienen vrij te zijn van

  •     jegens buitenlanders vijandige,
  •     fascistische,
  •     pornografische,
  •     seksistische,
  •     voor jeugd een gevaar vormende,
  •     geweld verheerlijkende,
  •     lasterlijke,
  •     beledigende,
  •     wetenschappelijk foutieve
  •     en anderszins discriminerende en inbreuk op rechten makende inhoud.

Indien jij gebruikmaakt van vreemde bronnen zoals websites of citaten uit media, dient de auteur ervan te worden vermeld. Foto`s en afbeeldingen moet je zelf hebben gemaakt of je moet voorafgaande aan de publicatie ervan de toestemming van de maker hebben verkregen. Ook moeten de afgebeelde personen, voor zover zij herkenbaar zijn, hiermee hebben ingestemd. Let erop dat je GEEN foto's van kinderen openbaar maakt, wanneer deze duidelijk herkenbaar zijn. In dezelfde mate dienen de voorschriften omtrent de gegevensbescherming te worden nageleefd: namen en adressen horen niet op het internet.

Het gebruiksrecht van een bijdrage op youthreporter.eu is in handen van JUGEND für Europa. Een verder gebruik van de inhoud behoeft de uitdrukkelijke toestemming van JUGEND für Europa.
De redactie leest alle artikelen en controleert of deze de Europese gedachte bevorderen. Bovendien behoudt de redactie zich het recht voor om de teksten in te korten en te wijzigen. De redactie is niet aansprakelijkheid voor de juistheid van de inhoud. De redactie van youthreporter.eu geeft geen persoonlijke gegevens aan derden door.

Meer informatie over het thema gebruik van inhoud, gegevensbescherming, copyright, verwijzingen en links evenals aansprakelijkheid kunnen in het colofon worden nagelezen.