skikatze

Mój projekt

01.07.2016 - 30.06.2017

Ich arbeite in Houens Odde Spejdercenter. Ich bin einer der Freiwilligen, die das Center in Stand halten :-)

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.