sjelle_h

Mój projekt

02.10.2015 - 31.08.2016

Ich arbeite bei der Organisation ASPANAEX mit Erwachsenen mit geistiger Behinderung.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.