hannachezlesbelges

Mój projekt

02.09.2013 - 30.06.2014

Maison de repos et de soins "Bienvenue" in Blaugies, Belgien. Ein Altersheim, in dem ich bei der Ergotherapie helfe.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej