alo

Mój projekt

08.12.2019 - 14.12.2020

I am a volunteer with a theater troupe of migrants from around the world. My project is taking place in Cologne.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej