Aufbau_Ost

Mój projekt

01.09.2018 - 31.08.2019

Ich unterstütze alte Menschen, die noch in ihrem Zuhause wohnen, aber Hilfe im Alltag benötigen.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej