rudneva

Mój projekt

29.09.2018 - 29.07.2019

I work with children and lead the Russian language in the children's club Modellirton.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej