philosophia_02

Mój projekt

01.09.2020 - 01.07.2021

Volkshochschule für Körper- und Geistig Behinderte Menschen in der Nähe von Seinäjoki, Finnland.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej