felia

Mój projekt

01.09.2015 - 01.07.2016

Das "Nygadehuset" (mit einem sehr weichen t/ fast wie ein l) in Aabenraa. Ein Kulturhaus für alle Generationen.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej