Tina97

Mój projekt

01.10.2018 - 31.08.2019

Jugendarbeit auf vielerlei Weise: in Schulen, in Jugendgruppen, auf der Straße, in der Kirche, auf Camps und Freizeiten.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej