Sternenwanderer

Mój projekt

05.09.2015 - 04.09.2016

Ich arbeite als Deutsch-Assitenzlehrerin an einer Schule in Peking.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.