Polli_UpAndAway

Mój projekt

11.08.2017 - 10.08.2018

Unterstützung der Simon Community in Galway, welche in Irland mehrere Obdachlosen Auffangsstellen und Rehabilitationszentren hat.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej