Mehlisi

Mój projekt

01.09.2020 - 31.12.2020

I will be a volunteer at the Astangu Rehabilitation Centre in Tallinn, Estonia.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej