LinaSmo

Mój projekt

04.06.2018 - 04.06.2019

I'm doing my project in the Kindergarten. For me it's absolutely new sphere. But i like it. Every day something new.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej