Isabella

Mój projekt

06.01.2017 - 06.07.2017

My project was about 3 activities: - Promote book reading - Explain good manners - Promote EVS

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej