Eka_Manz225

Mój projekt

03.09.2018 - 02.09.2019

I am doing my voluntary service in a youth center MAXIM, Berlin. Main tasks: being helpful both to the collegues and the children, who come to us after school.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej