Denise91

Mój projekt

01.09.2020 - 31.08.2021

Making music, theatre, art with young people and create events in the socio cultural centre "Die Villa" in Leipzig, Germany.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.

Napisz coś na tablicy informacyjnej