CaroInCraiova

Mój projekt

01.04.2022 - 01.10.2022

Jugendarbeit in Schulen in Craiova durch nicht-formelle Bildung. Dabei soll für soziale Ungleichheit sensibilisiert werden.

Moje wpisy w blogu

Tablica informacyjna

Na razie nie ma wiadomości na tej tablicy informacyjnej.